НЗК Лого   Медицински център "ВИТУС"
  • Невролог - Елекромиография, плазмотерапия
  • Ехолог - Ехография на коремни органи
  • Специалист на физикална и рехабилитационна медицина
  • Кардиолог - Ехокардиография
НЗК Лого   "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТУС"
  • Отделение за физикална рехабилитационна медицина
  • Отделение за продължително лечение на неврологични заболявания
В болницата и медицинския център работят висококвалифицирани специалисти лекари, рехабилитатори и медицински сестри. Извършват се следните процедури:
  • лечебна физкултура
  • механотерапия
  • масаж
  • парафин и луготерапия
  • ДиаДенс
  • Диадинамотерапия
  • магнитотерапия
  • лазертерапия
  • светлотерапия
  • елекростимулация
  • ултразвук
  • хидроджет

Галерии

Проекти

Проект