НЗК Лого   Медицински център "ВИТУС"
 • Невролог - Елекромиография, плазмотерапия
 • Ехолог - Ехография на коремни органи
 • Специалист на физикална и рехабилитационна медицина
 • Кардиолог - Ехокардиография
НЗК Лого   "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТУС"
 • Отделение за физикална рехабилитационна медицина
 • Отделение за продължително лечение на неврологични заболявания
В болницата и медицинския център работят висококвалифицирани специалисти лекари, рехабилитатори и медицински сестри. Извършват се следните процедури:
 • лечебна физкултура
 • механотерапия
 • масаж
 • парафин и луготерапия
 • ДиаДенс
 • Диадинамотерапия
 • магнитотерапия
 • лазертерапия
 • светлотерапия
 • елекростимулация
 • ултразвук
 • хидроджет

Галерии

Проекти

Проект                 Проект